Správce osobních údajů:

Speos, s.r.o.
Dolní Dobrouč 322
561 02 DOLNÍ DOBROUČ  
IČ: 27549321
DIČ: CZ27549321

Kontakty: info@bazen-obchod.cz
Tel: +420739756799

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s GDPR, s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie.

 • Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich dalších zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.).
 • Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.
 • Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali.

Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI:

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.
 • Právo na přístup k osobním údajům.
 • Právo na opravu
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo na výmaz. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu
 • Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.
 • Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávnění vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.